Za upis u EFLM Akademiju

  Vaše ime i prezime (obavezno) :

  Pol: ŽenskiMuški

  Ustanova (obavezno) :

  Adresa ustanove (obavezno) :

  Vaša mejl adresa: (obavezno) :

  (molimo da navedete tačnu e-mail adresu, kako bi Vam bio dostavljen sertifikat)

  Broj telefona: (obavezno) :

  Datum rođenja: (obavezno) :

  Adresa stanovanja

  U prilogu dostavljam:

  1. Uplatnica plaćene godišnje članarine u DMBS za tekuću godinu ( 2000 dinara ) i godišnje naknade za upis u Akademiju ( 2000 dinara ), ukupno 4000 dinara , uplaćene na žiro račun broj Društvo medicinskih biohemičara Srbije: 160-375792-34, Banca Intesa, Beograd; svrha uplate “Članarina i članarina u Akademiji” (Članovi DMBS koji su uplatili članarinu za tekuću godinu uplaćuju samo naknadu za upis u Akademiju (2000 dinara), svrha uplate "Članarina u Akademiji").

  Priložiti skeniranu uplatnicu (obavezno)

  Upiši sigurnosni kod:

  captcha