Za upis u EFLM Akademiju

Vaše ime i prezime (obavezno):

Pol:  Ženski Muški

Ustanova (obavezno):

Adresa ustanove (obavezno):

Vaša mejl adresa: (obavezno):
(molimo da navedete tačnu e-mail adresu, kako bi Vam bio dostavljen sertifikat)

Broj telefona: (obavezno):

Datum rođenja: (obavezno):

Adresa stanovanja

U prilogu dostavljam:

1. Uplatnica plaćene godišnje članarine u DMBS za tekuću godinu (2000 dinara) i godišnje naknade za upis u Akademiju (2000 dinara), ukupno 4000 dinara, uplaćene na žiro račun broj Društvo medicinskih biohemičara Srbije: 160-375792-34, Banca Intesa, Beograd; svrha uplate “Članarina i članarina u Akademiji” (Članovi DMBS koji su uplatili članarinu za tekuću godinu uplaćuju samo naknadu za upis u Akademiju (2000 dinara), svrha uplate "Članarina u Akademiji").

Priložiti skeniranu uplatnicu (obavezno)

Upiši sigurnosni kod:
captcha