EFLM Akademija i EuSpLM Registar

  Vaše ime i prezime (obavezno) :

  Pol: ŽenskiMuški

  Ustanova (obavezno) :

  Adresa ustanove (obavezno) :

  Vaša mejl adresa: (obavezno) :

  (molimo da navedete tačnu e-mail adresu, kako bi Vam bio dostavljen sertifikat)

  Broj telefona: (obavezno) :

  Datum rođenja: (obavezno) :

  Adresa stanovanja

  U prilogu dostavljam:

  1. Uplatnica plaćene godišnje članarine u DMBS za tekuću godinu ( 2000 dinara ) i godišnje naknade za upis u Akademiju ( 2000 dinara ), ukupno 4000 dinara , uplaćene na žiro račun broj Društvo medicinskih biohemičara Srbije: 160-375792-34, Banca Intesa, Beograd; svrha uplate “Članarina i članarina u EFLM Akademiji” (Članovi DMBS koji su uplatili članarinu za tekuću godinu uplaćuju samo naknadu za upis u EFLM Akademiji (2000 dinara), svrha uplate "Članarina u Akademiji").

  (Napomena: Uplatom članarine za EFLM Akademiju članovi DMBS koji su specijalisti medicinske biohemije ili kliničke biohemijie, ako dostave navedenu dodatni dokumentaciju, automatski postaju članovi EFLM Registra specijalista laboratorijske medicine.)

  Priložiti skeniranu uplatnicu (obavezno)

  2. Diploma osnovnih studija.

  Priložiti skeniranu diplomu osnovnih studija (obavezno)

  3. Potvrda o položenom stručnom ispitu.

  Priložiti skeniranu potvrdu o položenom stručnom ispitu (obavezno)

  4. Diploma zdravstvenih specijalističkih studija medicinske biohemije (Farmaceutski fakultet) ili kliničke biohemije (Medicinski fakultet)

  Priložiti skeniranu diplomu zdravstvenih specijalističkih studija (obavezno)

  5. Licenca Komore biohemičara Srbije.

  Priložiti skeniranu licencu KBS (obavezno)

  6. Sertifikati o učešću u programima Kontinuirane edukacije (KE) (dokaz da je sakupljeno 20 bodova u programima KE akreditovanim od strane Zdravstvenog saveta Srbije u toku prethodne kalendarske godine).

  Priložiti skenirane sertifikate (obavezno)

  7. Diplome ostalih usavršavanja (ako postoje, npr. Diplome zdravstvenih subspecijalističkih studija, Diplome akademskih specijalističkih studija, Diplome magistarskih studija, Diplome doktorskih studija).

  Priložiti skenirane diplome
  Upiši sigurnosni kod:

  captcha